Flo de Haan - Board Game Developer - Transparent header - Nederlands - desktop 1920x300

PRIVACYVERKLARING MADE BY FLO - website flodehaan.com

Laatste aanpassing juli 2023

 Zodra je contact met mij opneemt via mijn website www.flodehaan.com ontvang ik informatie over jou. In deze privacyverklaring leg ik uit wat ik met die informatie doe. ik ga altijd zorgvuldig met je informatie om en slaan die veilig op. Heb je vragen of wil je weten welke informatie ik van je heb, neem dan contact op met me. Ik kan deze privacyverklaring aanpassen als ik dat nodig vind. Ik raad je daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te bekijken, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inhoudsopgave

 1. Wanneer pas je deze privacyverklaring toe?
 2. Wie gebruikt je gegevens?
 3. Hoe kom ik aan je gegevens?
 4. Welke gegevens van je gebruik ik?
 5. Waarvoor gebruik ik je gegevens?
 6. Hoe lang bewaar ik je gegevens?
 7. Met wie deel ik je gegevens?
 8. Waar slaan ik je gegevens op?
 9. Hoe veilig zijn je gegevens bij me?
 10. Wat mag je van mij vragen?
 11. Welke regels gelden voor deze privacyverklaring?
 12. Welke cookies gebruik ik?
 13. Wat doe ik met gegevens van minderjarigen?
 14. Heb je een vraag over deze privacyverklaring?

 

 1. Wanneer pas je deze privacyverklaring toe?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die ik verwerkt en op alle domeinen die aan mij gerelateerd zijn. Het gaat hier om de persoonsgegevens van iedereen die weleens contact met mij heeft gehad of mijn website heeft bezocht, zoals bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu, zoals je naam, telefoonnummer, e-mailadres en bericht. Wil je meer weten over persoonsgegevens, kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 1. Wie gebruikt mijn gegevens?

Made by Flo is verantwoordelijk voor de website www.flodehaan.com en daarmee de verantwoordelijke organisatie voor het gebruik van je persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. De volledige gegevens zijn:

Made by Flo
Maria Rutgersland 31
1705 MA Heerhugowaard
KVK 37164412

 

 1. Hoe kom ik aan je gegevens?

Ik krijgen de gegevens rechtstreeks van jou zodra je:

 • gegevens invult op mijn website en op ‘versturen’ drukt. Daarbij moet je akkoord gaan met deze privacyverklaring.

 

 1. Welke gegevens gebruik ik van je?

Ik maken gebruik van de volgende gegevens:

 • naam
 • e-mailadres
 • telefoonnummer

 

 1. Waarvoor gebruik ik je gegevens?

Ik gebruiken je persoonsgegevens alleen voor het doel waar ik die voor mogen gebruiken:

 • ik heb van jou toestemming gekregen om je persoonsgegevens te gebruiken. Ik zal je op een later moment een e-mail kunnen sturen als antwoord op je vraag of voor toekomstig e-mailverkeer.

 

 1. Hoelang bewaren ik je gegevens?

Ik bewaren je persoonsgegevens zo lang als ik dat volgens de wet moet doen en zo lang als nodig is voor het doel waarvoor ik je gegevens gebruik. Zolang je bijvoorbeeld klant bij mij bent, bewaren ik je gegevens volgens de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar. Daarna bewaar ik je gegevens alleen voor statistische doeleinden en om eventuele klachten of juridische zaken af te handelen. Wil je meer weten over hoelang ik specifieke gegevens van je bewaar, neem dan contact met mij op.

 

 1. Met wie deel ik je gegevens?

Je persoonsgegevens worden alleen door mij gebruikt. ik zal je persoonsgegevens nooit met anderen delen, tenzij je daar toestemming voor geeft. 

 1. Waar slaan ik je gegevens op?

Ik verwerk je gegevens binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Dit houdt in dat ik ook je gegevens binnen de EER opslaan. Heb je hierover vragen, neem dan gerust contact met mij op.

 1. Hoe veilig zijn je gegevens bij me?

Ik heb er veel aan gedaan om je gegevens zowel organisatorisch als technisch zo goed mogelijk te beveiligen. Ik heb mijn systemen en verschillende communicatiemiddelen beveiligd om ervoor te zorgen dat je gegevens niet in de handen van anderen terechtkomen. Je gegevens zijn dus veilig bij mij. Ook zorg ik ervoor dat je gegevens alleen worden gebruikt door mensen die daar toestemming voor hebben gekregen. Heb je vragen over de specifieke manier van beveiligen, neem dan contact met mij op.

 1. Wat mag je van mij vragen?

Omdat ik persoonsgegevens van je gebruik, heb je verschillende rechten. Deze rechten zet ik hieronder voor je op een rijtje.

 

Recht op informatie

Ik moet je op een begrijpelijke en heldere manier uitleggen wat ik met je gegevens doe en welke controle je daarover hebt. Daarom leg ik in deze privacyverklaring uitgebreid uit welke gegevens ik van je verzamelen en hoe ik met je gegevens omgaan.

 

Recht op inzage

Je mag mij altijd vragen om je gegevens die ik van je heb in te zien.

 

Recht op correctie

Je mag mij vragen om je gegevens te laten corrigeren als deze niet juist of onvolledig zijn.

 

Recht om bezwaar te maken

Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens als je het niet eens bent met de manier waarop ik met je persoonsgegevens omgaan. Dit recht geldt voor de gegevens die ik gebruikt voor direct marketing. Zo kun je bij mij aangeven dat je niet langer mail van mij wilt ontvangen. Dat geldt ook voor gepersonaliseerde aanbevelingen op mijn website.

 

Recht op dataportabiliteit

Ben je klant bij mij of heb je toestemming gegeven voor het gebruik van je gegevens, dan mag je mij vragen om je de digitale gegevens te sturen die ik van je heb. Zo kun je die gegevens overdragen aan een andere organisatie als je dat wenst.

 

Recht op beperking

Je mag mij vragen om het gebruik van je gegevens te beperken. Dit betekent dat ik in bepaalde gevallen je gegevens alleen mag bewaren maar niet gebruiken.

 

Recht om vergeten te worden

Je mag mij vragen om alle gegevens die ik van je heb te verwijderen. ik verwijder dan alle gegevens die tot jou herleidbaar zijn. In sommige gevallen kan of mag ik je gegevens nog niet verwijderen. Zo moet ik sommige gegevens 7 jaar bewaren voor de belastingdienst.

 

Recht om een klacht in te dienen

Je mag een klacht indienen over de wijze waarop ik met je gegevens omgaan. Heb je een klacht, dan lossen ik die graag voor je op. Neem daarvoor contact op met me. Ook mag je je klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens neerleggen. Uiteraard hoop ik dat het niet zover komt, maar in het uiterste geval mag je ook naar de rechter stappen. In dat geval is het de rechtbank van Haarlem die je klacht gaat behandelen.

 

Hoe dien ik een aanvraag of klacht in? 

Stuur je aanvraag of klacht naar mij via contact@madebyflo.nl. Ik verwerk je aanvraag of klacht binnen 30 dagen. Gaat het om meerdere aanvragen of klachten of is je aanvraag of klacht complex, dan kan dit meer tijd met zich meebrengen. In dat geval neem ik uiterlijk binnen 60 dagen contact met je op. Ik kan je vragen om je te identificeren. In dat geval vraag ik bij je gegevens om er zeker van te zijn dat je de juiste persoon bent van wie de persoonsgegevens zijn.

 

 1. Welke regels gelden voor deze privacyverklaring?

Mijn privacyverklaring moet aan verschillende voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden vind je met name terug in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarnaast zijn de algemene regels die volgens de Nederlandse wet gelden van toepassing op mijn privacyverklaring.

 

 1. Welke cookies gebruik ik?

Lees hier mijn cookiebeleid.

 

 1. Hoe doe ik met gegevens van minderjarigen?

Ik richt mij met mijn website of als organisatie niet specifiek op minderjarigen. Dit houdt in dat als je jonger bent dan 18 jaar, je toestemming nodig hebt van een ouder of voogd om gebruik te maken van mijn website. Ben je bij je bezoek aan mijn website en als je contact opneemt minderjarig, dan ga ik ervan uit dat je voor je bezoek deze toestemming hebt gekregen.

 

 1. Heb je een vraag over deze privacyverklaring?

Heb je een vraag over mijn privacyverklaring? Neem dan gerust contact op met mij door een mail te sturen naar contact@madebyflo.nl. Ik help je graag.